missie - Visie - kernwaarden


Missie

Sinds onze oprichting is Nederlands Cyber Recherchebureau trouw gebleven aan zijn missie: onze klanten helpen digitaal veilig te zijn door uitstekende onderzoek- en opsporingsdiensten te leveren die aan uw behoeften voldoen en de gewenste resultaten opleveren.

En uiteindelijk de digitale wereld veiliger te maken voor iedereen. Wij proberen waarde toe te voegen door degenen te helpen die digitaal kwetsbaar zijn en proberen tegelijkertijd onze strategische doelstellingen op innovatieve manieren te bereiken.


Visie


 

Onze visie is om een topbedrijf te worden zonder het zicht te verliezen op onze waarden, strategische competentie en het beste voor degenen die we dienen. Daarmee bekend te staan als een belangrijke leverancier van impactvolle digitale diensten die zorgen om op de lange termijn de digitale wereld veiliger en toegankelijker te maken voor iedereen.Kernwaarden

In­te­ger
We ge­dra­gen ons ver­ant­woord, in­te­ger en pro­fes­si­o­neel ten aan­zien van ie­der­een met en voor wie wij wer­ken. Bij al onze opdrachten staat het be­lang van op­dracht­ge­vers en het res­pecteren van wetten en privacy hoog bij ons in het vaan­del.

Onafhankelijk
Als Recherchebureau worden wij geacht onafhankelijk te zijn ten opzichte van onze cliënten, derden en de te behandelen zaak. Derden zijn bijvoorbeeld ook de overheids- en opsporingsdiensten. Nederlands Cyber Recherchebureau zal een opdracht altijd onbevangen en onbevooroordeeld en met kennis van zaken benaderen. Persoonlijke belangen spelen nooit een rol bij het oplossen van een zaak.

Deskundig
We weten wat er speelt in de digitale wereld, bij onze klanten, onze partners en bij cybercriminelen. Dit maakt een snelle ontwikkeling van klant specifieke oplossingen mogelijk. We denken altijd na over hoe we waarde kunnen bieden Aan iedereen die ons nodig heeft.

Met de opkomst van het internet en het intreden van het digitale tijdperk, heeft het speelveld van de criminaliteit zich gedeeltelijk verplaatst naar cyberspace.

Scroll naar boven
Scroll to Top