Privacy Verklaring

NCRB Privacy Verklaring

Nederlands Cyber Recherchebureau (NCRB), gevestigd aan de Kapellerpoort 1 (6041HZ) te Roermond, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: Kapellerpoort 1, 6041 HZ Roermond, 085 – 06 07 911, info@ncrb.nl.

Het Nederlands Cyber Recherchebureau (NCRB) is een recherchebureau gericht op digitaal- en cyber onderzoek.
Onze website is: https://www.ncrb.nl

Verwerking persoonsgegevens

Het is mogelijk dat het NCRB uw gegevens verwerkt doordat u gebruikt maakt van onze diensten. Ook kan het zo zijn dat wij uw gegevens verwerken, omdat wij deze in het kader van een onderzoek hebben verkregen.

Afhankelijk van de diensten die u afneemt en/of functionaliteiten die u op onze websites gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • naam
 • bedrijfsgegevens
 • e-mailadres
 • functie
 • geboortedatum
 • geslacht
 • informatie die u zelf invult in het contactformulier
 • leeftijd
 • NAW-gegevens
 • telefoonnummer
 • technische gegevens van apparatuur die u gebruikt om onze website te bezoeken

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@ncrb.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om onderzoeken te kunnen voltooien, en zolang de zaak (juridisch) onder handen is. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden

NCRB verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van het beschreven doel of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. NCRB blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Het NCRB neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens en de toegang tot de gegevens afgeschermd is door middel van verschillende fysieke, technische en organisatorische maatregelen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@ncrb.nl

Cookies

NCRB gebruikt alleen technische-, functionele-  en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van NCRB wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het NCRB en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Uitgebreide uitleg over deze rechten vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens

U kunt een verzoek indienen door een brief te sturen aan:

Nederlands Cyber Recherchebureau
Tav. Privacy officer
Kapellerpoort 1
6041 HZ Roermond

of door een e-mail te sturen naar: privacy@ncrb.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Het NCRB wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Scroll naar top